459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Raynaudův syndrom, chladné, bledé končetiny

Popis Raynaudova syndromu

Fyziologie (jak to má fungovat)

Pro fungování lidského organismu je důležité, aby se okysličená krev, která koluje v tepnách, dostala do každého orgánu a každého svalu a předala kyslík. Zároveň krev podporuje termoregulaci okrajových (periferních) částí těla jako jsou ruce a nohy. Pokud se krev do svalů z nějakého důvodu nedostává, projevuje se to postupným blednutím až zmodráním.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Raynaudův syndrom, nebo také raynaudova nemoc, je charakterizována vracejícími se záchvaty blednutí a bolestivostí určitých částí těla, zejména prstů na rukou.

Důvodem blednutí jsou křečovité stahy drobných tepen a tepének, které krevně zásobují tuto oblast. Za vyvolávací prvek je považován chlad nebo silné emoce.

Příčiny

  • příčiny nejsou známy
  • reakce na traumatický zážitek, vnitřní strachy
  • stres, psychický tlak, vypjaté emoce

Příznaky

Do oblasti špičky prstu nepřitéká žádná krev a tím pádem je oblast bledá, bílá, objevit se může zimomřivost.

Hranice postiženého úseku je velmi nápadná. Po chvilce úplné bledosti a nezásobování oblasti krví se pacient dostává do další fáze, kdy už krev do oblasti protéká, ale ve velmi omezeném množství. Důsledkem je zmodrání konečků prstů. Poslední fáze nastává po úplném uvolnění stahu cévy a díky kompenzačním mechanizmům dochází k výraznému překrvení, které s sebou nese bolest (nohou, rukou).

Komplikace

Raynaudův syndrom často pacientům přináší nepříjemný až bolestivý pocit při obnovování krevního oběhu v konečcích prstů.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Žádná zaručená terapie neexistuje. Doporučuje se ale dodržování určitých pravidel. Tyto pravidla spočívají především v eliminaci stresu, teplém oblékání. Pokud je pacient kuřák, tak přestat s kouřením.

(Informační zdroje stránky)